בקורס ינתנו כלים להדרכה מקצועית בפן ההלכתי, השקפתי וזוגי. בהתאמה לכל המגזרים.

הרשמה

  • קיום הקורס מותנה במספר משתתפים.
  • ההכרה כגמול השתלמות- מותנית במספר המורים הנרשמים.