להדליק יחד נרות להאיר את הלבבות❤
כולנו מתנדבים להדלקת נרות חנוכה בבתי קשישים וניצולי שואה בשדרות.

התנדבות חנוכה תשפ״ב