האירועים הקרובים 

21 יוני

מכינים עצמנו לקיץ

הכנה לחופשת הקיץ- סדרת הרצאות העוסקת באתגרי החופש הגדול

21:00 אולם רעות שדרות לפרטים נוספים
22 יוני

מכינים עצמנו לקיץ

הכנה לחופשת הקיץ- סדרת הרצאות העוסקת באתגרי החופש הגדול

21:00 אולם רעות שדרות לפרטים נוספים
29 יוני

מכינים עצמנו לקיץ

הכנה לחופשת הקיץ- סדרת הרצאות העוסקת באתגרי החופש הגדול

21:00 אולם רעות שדרות לפרטים נוספים