בע"ה בעמוד זה תפורסם רשימת גמ"חים לטובת כולם.

כל מי שרוצה לפרסם גמ"ח מוזמן לכתוב פרטים אודות הגמ"ח, בטופס להלן.

יישר כח ותודה רבה על שיתוף הפעולה.

פרטים טכניים, כמות, עלות אם יש, כללים להשאלה ועוד
כתובת