שם בית הכנסת שחרית מנחה ערבית כתובת
משכן שלום 5:00 (קרבנות), נץ, 6:15, 7:00, 8:15 13:15, 18:00, סמוך לשקיעה סמוך לצאת הכוכבים, 21:00, 22:45 מ' 3-רח' אלנבי
ברית שלום 6:15 18:45 20:00 אתר חרום-הרב יוסי אזולאי רח' ירמיהו
דורש טוב 6:15 סמוך לשקיעה 22:15 מ'3- מרכז אביבים
שארית ישראל (אשכנזי) 6:30 20 דקות לפני שקיעה סמוך לצאת הכוכבים ליד קופ"ח כללית המרכזית
מורשת 7:15 סמוך לשקיעה סמוך לצאת הכוכבים ליד סופר דהן
בן צבי 7:15 סמוך לשקיעה סמוך לצאת הכוכבים שכונת ניר עם
ישיבת ההסדר "לב לדעת" 7:15 15:15 20:00 רחוב חטיבת גבעתי
ישיבת "אפיקי דעת" 6:50 14:45 20:15 משה זרח 923
ישמח משה 8:00 סמוך לשקיעה צאת הכוכבים קרוב לישיבת "אפיקי דעת"
מסילת ישרים אין אין 20:30 נווה אשכול- ליד מאפה צרפתי
השלום נץ שעה לפני ערבית צאת הכוכבים נווה אשכול- ליד מתחם ביה"ס גיל
מבורך נץ חצי שעה לפני שקיעה חצי שעה אחרי שקיעה ליד מאפיית "משי"
הבוכרים אין סמוך לשקיעה צאת הכוכבים נווה אשכול- ליד סופר 24
בן איש חי 6:00 רבע שעה לפני שקיעה 17:30 (חורף) קסדור- רח' הרצוג
אהבת שמעון נץ חצי שעה לפני שקיעה צאת הכוכבים קסדור- מול קניונית טל
מגן אברהם אין 12:30 צאת הכוכבים מול המדרשה ליהדות- רחוב הרמב"ם
הרב בר חן אין 16:00 לפני הנץ פינת רחוב הורד- ליד העירייה