במלאת שנה להקמת בית המדרש הקהילתי בבי"כ משכן שלום. אנו מתכבדים להזמין את הציבור היקר לערב שכולו תורה!

מכתב קצר מהרב דרור טויל:

למשפחות הקהילה היקרות,
ברוך השם וקול התורה נשמע בעירנו בבית מדרש ערב.
כמה מחמם את הלב לראות אנשים רבים שלאחר תום יום עבודה מגיעים לבית המדרש ועוסקים בתורה.
כמה משמח לראות אבות ובנים שמקיימים בעצמם "ושננתם לבניך ודברת בם".
מראות אלו מעצימים את כל האור והטוב, ומפיחים בנו תקוות גדולות לעתיד של עם ישראל כולו.

מפעל זה שייך למשפחה כולה, ששמה את התורה במרכז, וכיון שכולנו יודעים "כי הם חיינו ואורך ימינו" נשמח על הצטרפות רבים נוספים לחבוש את ספסלי בית המדרש.

בברכה להצלחה להתגדלות בתורה,
דרור טויל

בית מדרש קהילתי