במלאת שנה להקמת בית המדרש הקהילתי בבי"כ משכן שלום. אנו מתכבדים להזמין את הציבור היקר לערב חיזוק והוקרה ללומדי בית המדרש