ערב לימוד לקראת חג הפסח בבית המדרש הקהילתי משכן שלום

בית מדרש משכן שלום