"קול ברמה נשמע... רחל מבכה על בניה"

19:00 התכנסות במתנ"ס
19:15 יציאה לירושלים
21:10 הגעה לבית הרבנית שרה אליסף בירושלים
21:10-22:00 שיעור + כיבוד קל
לעילוי נשמת ציון פרץ בן פיבי, אבא של חברתנו גלית מלכה

יציאה לקבר רחל
תפילה
23:30 יציאה לשדרות
הגעה משוערת 01:00


דמי השתתפות - 35₪
משלמות דמי חבר- 25₪

יש להצטייד בלבוש חם, וארוחת ערב.
יוגש כיבוד קל.

הרשמה: