מצעד הלפידים המסורתי של נוער שדרות בנר שמיני של חנוכה ושיחה לנוער.

מאירים את העיר