הרקדה מרכזית עם "לב טהור", מפגש עם בוגרים וצוות הישיבה.
בנוכחות הרב דוד פנדל, הרב דרור טויל, הרב דוד לאו, הרב בן ציון לוז, הרב שלמה בנימין ורבני הישיבה.