הצגה של תאטרון אספקלריא בנושא קשרים חברתיים בעידן הטכנולוגי.

בודד ברשת אספקלריא