הדלקת נרות והפנינג במרכז הקליטה באיבים

יום ראשון א' טבת (9.12) באיבים בשעה 17:45 בתכנית הדלקת נרות והפנינג