האירועים הקרובים 

03 מרץ

סדרת הרצאות בנושא חינוך

זמן חורף - סדרת הרצאות בנושא חינוך

20:00 אולם רעות שדרות לפרטים נוספים