זמן לעשות סדר!

משפחות עוברות לשכונות החדשות,
משפחות חדשות מצטרפות לקהילה,
חלק עזבו את העיר...

זמן להרגיש חלק בקהילה!

הפרטים שתמלאו בטופס ישמשו את צוות הקהילה ליצירת קשר ולפרסום אירועים ופעילויות שונות בשכונות ע"י הודעות סמס ודיוור במייל.

* אנו שומרים על פרטיותכם, המידע ישמש את עמותת רעות ולא יפורסם באינטרנט.
* משפחות שיהיו מעוניינות לקבל את הרשימה יוכלו לקבלו (למשל לצורך רשימת מוזמנים לאירוע משפחתי).

עדכון פרטים

לא רלוונטי? רשמו 0
לא רלוונטי? רשמו 0
לא רלוונטי? רשמו 0
נאות הנביאים ונאות המייסדים בחרו מ'3


שם רחוב ומספר בית