הגיע הזמן לעשות סדר!
לרענן את רשימת המשפחות לפי שכונות.

לפני שנתיים ערכנו שאלון רחב ומאז עברו שינויים רבים.
משפחות עברו לשכונות החדשות,
משפחות חדשות הצטרפו לקהילה,
חלק עזבו את העיר...

בימים אלה, אנו מכינים דף קשר קהילתי חדש.

1) הפרטים ישמשו את צוות הקהילה ליצירת קשר ולפרסום אירועים ופעילויות שונות בסמס ודיוור במייל.
2) אנו שומרים על פרטיותכם, המידע ישמש את עמותת רעות ולא יפורסם באינטרנט.
3) משפחות שיהיו מעוניינות לקבל את הרשימה יוכלו לקבלו (למשל לצורך רשימת מוזמנים לאירוע משפחתי) 

עדכון פרטים

לא רלוונטי? רשמו 0
לא רלוונטי? רשמו 0
לא רלוונטי? רשמו 0


שם רחוב ומספר בית