"ושננתם לבניך"

בעקבות ההצלחה של סיום ש"ס הקהילתי (יצרנו שני סבבים!), החלטנו לחבר גם את הילדים למאמץ הקהילתי שסביב התורה.

באותו מעמד של סיום הש"ס (שיתקיים בע"ה באזור חודש סיוון), נעשה בע"ה גם סיום של ש"ס משניות, שילמדו ע"י ילדי הקהילה.

דבר שיבסס את קריאת הכיוון של קהילתנו.

היכנסו לשיבוץ והרשמו

שיבוץ לימוד ש"ס

זה הזמן לדחוף את הילדים!

"וזכני לגדל בנים... ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים..."

לפרטים- שמרון מוסאי- 0508431356