מעונות רעות שדרות

רשת מעונות רעות שדרות, בפיקוח ובסבסוד משרד הרווחה, מובילה מקצועית וחינוכית בתחום הגיל הרך!

במעונות שלנו:

 • מעון תורני
 • מערכת 'מוגנים בגנים' למניעת שכחת ילדים
 • מצלמות במעגל סגור
 • פעילויות וחוגי העשרה

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א, למעונות רעות שדרות החלה!

ותתקיים בין התאריכים:
ז' שבט תש"פ - כ"ה שבט תש"פ (02/02/20-20/02/20).

יצירת קשר עם מנהלות המעונות:
מעון שוהם-מ3- 054-3226489 עינב
מעון ברקת-מ3- 052-3362888 אורית
מעון ספיר-קסדור- 054-7440018 טירנה

שימו לב! חובת הרישום חלה על כולם! גם ילדים ממשיכים צריכים להירשם לשנה"ל תשפ"א.

חוברת הרשמה להורדה

רישום ילדים ממשיכים:

יש לחתום על חוברת ההרשמה ולשלם דמי רישום בסך 133 ש"ח. לנוחיותכם, מומלץ להוריד את חוברת ההרשמה, למלא ולהעביר לידי אורלי חורי/עינב בחאש או לחילופין לשלוח במייל לאורלי orlih@reut-sderot.org.il.

רישום ילדים חדשים:

תהליך הקבלה למעון כולל 5 שלבים עיקריים:

 1. רישום למעון ואיסוף מסמכים
 2. וועדת קבלה בהתאם לנוהל וועדות קבלה שמפורסם באתר (במקרה של עודף רישום)
 3. הגשת ערעור בנוגע להחלטה
 4. שליחת מכתבי קבלה/ אי קבלה למעון
 5. מילוי טופס ערכה מקוון באתר משרד העבודה והרווחה וקבלת דרגה

יש להגיע למשרדי עמותת רעות שדרות עם צילום ת.ז של האם, כולל הספח עם פרטי הילד/ים הנרשמ/ים למעון ואמצעי תשלום.

 • שכירים- תלוש שכר לאחד מהחודשים דצמבר 2019 או ינואר 2020 של שני ההורים. ואישור מעסיק החופף לתלוש המצורף(להורים שלא מופיעות ש"ע בתלוש).
 • סטודנטים- יש להביא תצהיר הורה לומד, אישור לימודים, אישור על שעות התנסות מעשית (במידה ויש) ותכנית לימודים מפורטת ועדכנית.
 • עצמאים- מחויבים לתת תצהיר הורה עצמאי, אישור הכנסות מרואה חשבון ושומת מס עדכנית 2018-2019 (במידה ואין שומת מס יש לצרף אישור פתיחת עסק במס הכנסה).

כל הטפסים והאישורים נמצאים באתר משרד הכלכלה בקישור זה.

תשלומים

דמי רישום: 133 ₪- במעמד הרישום. דמי רישום לא יוחזרו במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.
דמי ביטוח ייגבו בהמשך עפ"י עדכון משרד הרווחה.

למעון יתקבלו תינוקות מתחת לגיל 6 חוד' בצירוף אישור רפואי.

לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר של משרד הרווחה או בטלפון 2969*

לתשומת לבכם:
חובת הרישום חלה על כולם כולל ילדים ממשיכים!
במידה ויהיה ביקוש רב מעבר ליכולת האכלוס במעונות תתקיים וועדת קבלה בתום ההרשמה עפ"י הנחיות משרד הרווחה.

לפרטים נוספים: טל'-08-6899092/ orlih@reut-sderot.org.il