הרב דרור

מכתב מהרב דרור טוויל שליט"א בעניין בית המדרש הקהילתי המתחדש:

"למשפחות הקהילה היקרות השלום והברכה

אשמח מאוד אם תקראו את הדברים הבאים לא רק כמידע חולף ותו לא, אלא עם השקעה של מחשבה והתבוננות בהם.

מי מאיתנו לא שמע על המושג גאולה, ישועה, ימות המשיח אחרית הימים. בודאי כולנו כבר מגיל גן הילדים שמענו על כך. שהרי עניין הגאולה הוא מיסודות הקיום של עם ישראל, עד לכדי שהרמב"ם קבע את האמונה בביאת המשיח מעיקרי אמונת ישראל.

עשינו כברת דרך ארוכה מאז היותנו לעם, מאבותנו, דרך שעבוד ועינוי מצרים, משם לא"י ולגלות בבל, חזרה בבית שני ושוב גלות ארוכה המלאה ניסיונות קשים ומרים, שמדות חרמות אינקוויזציה, וגליות בתוך הגלות, ובדורותנו אנחנו השואה האיומה. יכולתנו לעמוד בכל זה, נזקפת הרבה לתקוות הגאולה והציפיה לישועה שמצויה עמוק בלב כל אדם ישראלי. המחשבה שכל אלו מובילים לאיזשהו יעד של עולם מתוקן יותר, למציאות של גאולה, יש בה כדי נחמה, אך יותר מכך יש בתקות הגאולה בכדי לתת לנו כח ועוצמה להתמודד ולנצח.

זכינו להיות שייכים לאחת מהתופעות המופלאות ביותר בתולדות העמים בכלל ובתולדות עמינו בפרט. שובינו למולדתינו לאחר אלפי שנות גלות. אין כאן המקום להאריך ולהסביר פלא עולם זה, אך עובדה היא שהדבר התרחש במציאות. נביאינו ברוח קודשם חזו תופעה זו כבר לפני אלפי שנים ורבות דברו בה, עד לכדי שירמיה נביאינו מנחם את רחל אמינו הבוכיה באומרו: "ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".

אילו היינו נשאלים לפני שלוש מאות שנים כיצד יתרחש קיבוץ הגלויות המדובר, סביר להניח שהיינו צריכים להפליג על כנפי הדמיון לשם כך, ומסתבר שהיינו מפטירים שכנראה הקב"ה בדרך נס ופלא יעשה זאת, שאם לא כן לא מובן כיצד יתרחשו הדברים במציאות.

כיצד ייתכן שבני אדם שהשתרשו במקומם כבר עשרות דורות יהיו מוכנים לעזוב את הכל ולהגיע לאדמה לא זרועה. מי ידאג להם שם בטחונית כלכלית חברתית ועוד ועוד. כיצד אפשר לארגן מבצע כזה, אין זה אלא בדרך נס.

אך הבלתי ייאמן נעשה, הקב"ה חולל את הפלא הגדול הזה בדרך הטבע, ע"י מאמצים אנושיים שעולים על כל דמיון. קודמנו שעסקו בייבוש הביצות החומרי מתוך מסירות הנפש ורוח הגבורה והאמונה הצליח ה' מעשיהם. בזכות מעשים כבירים אלו אנו חיים במדינה מפותחת מאוד גם בקנה מידה עולמי.

מוכרחים אנחנו לזכור שכל זה הוא רק הקומה הראשונה. דור המייסדים שמסר נפשו על גאולת ישראל הצליח מאוד לבסס קומה זו, אך העביר לנו את הלפיד להמשך תהליך גאולת עמינו, לבנות את הקומה הרוחנית, את התוכן. להעניק לחומר חיים, לזרוק את הנשמה לתוך הגוף.

אחי ורעי קורא אני אליכם ממעמקי הלב, בין נבין שהקומה הרוחנית לא תבנה בלא מסירות עצומה מצידינו, אנו מוכרחים להתאמץ בייבוש הביצות הרוחניות. האם לא עייפנו מלשמוע דרשות על תקוות גאולה, בואו אחים נעשה את הגאולה, את השחרור האמיתי מהכבלים הגסים החומריים.

כמה שעות אנו מבלים על דיבורים שלא מועילים ולא מביאים אותנו לשום מקום. וכשמחפשים משהו לעסוק בו אנו מחפשים איזו המצאה לבלות ולהשחית את הזמן באיזה "אירוע תרבותי" או בילוי במסעדה או כל המכונה "תרבות פנאי". הלא בני ישראל אנחנו, ישראלים אמיתיים, מה לנו ולמנהגים שכאלו.

הרי ישראלי מוכרח להתמלא מרוח ישראל, וחיי עולם אלו מצויים רק בתורתנו הקדושה. אם כל אחד מאיתנו יהיה שותף לבית המדרש שאנו מעוניינים להרחיבו ולפתחו, אנו בונים את הקומה הבאה שלנו.

החזון שלנו צריך להיות שכל בתי הכנסיות בעירנו יהפכו להיות בערב לבתי מדרש מלאים בקול התורה, ברוח הישראלית האמיתית. הגיע הזמן שנבין שלימוד תורה משמעותי של מספר שעות ביום הוא המזון הבסיסי לנפשנו, לכל ישראלי גם מי שהוא איש מעשה ואיש משפחה, כמו רוב רובו של עמינו, כפי שיהיה גם בעתיד. אי אפשר בפחות מכך.

לכן קריאתנו ובקשתנו שכל משפחה תפנה מסדר יומה שעת בית מדרש יומית בערב ובכך נתחיל מפעל עצום זה של בניית הרוח בישראל. ובעזרת ה' כשנצליח בקהילה ובעיר כולה, משם יראו אחרים וכן יעשו, ותמלא הארץ דעת ה' הגואלת ומשחררת מכל השעבודים, במהרה בימינו."

לחצו כאן לפרטים נוספים אודות פרויקט בית המדרש הקהילתי לחצו כאן לתמונות בפייסבוק מהלימוד בבית המדרש הקהילתי